Logotyp Logotyp
Takstol tillsammans med företagets ägare Takstol tillsammans med företagets ägare

Fackverk

Ritning på fackverk

Fackverk är Sveriges vanligaste takstol, som även ibland går under namnet sadeltak. Det är därför många är vana vid att taket ser ut på detta sättet.

Mått som krävs

Måttritning på spännvidd
Spännvidd

Spännvidden mäts mellan de två bärande stommarna av väggen. Se till att måttet är på utsidan av stommen.

Måttritning på bredd bärande stomme
Bredd bärande stomme

Det är viktigt att även inkludera bredden på den bärande stommen.
OBS: Har du olika bredd på dina två bärande stomme är det viktigt att ange båda bredderna.

Måttritning på yttre takvinkel/nockhöjd
Yttre takvinkel/nockhöjd

För att få rätt storlek behövs vinkeln på lutningen, alternativt vilken nockhöjd takstolen ska ha.

Tre bilder på olika takfotsmodeller
Val av takfot
 1. Öppen takfot är den mest klassiska modellen, och används ofta vid synlig takfot.
 2. Inbyggd takfot används främst om takstolen ej ska vara synlig.
 3. Förhöjd takfot brukar användas om man vill ha extra utrymme för t.ex. förråd eller extra isolering.
Måttritning på takfotens längd
Takfotens längd

Efter valet av takfot, behöver vi veta vilken längd på denna du önskar. Måttet är från utsidan av stommen.

Måttritning på takfotens höjd
Takfotens höjd/Utvändig stomme

Efter valet av takfot, behöver vi veta vilken höjd på denna du önskar.
För 2. Inbyggd takfot gäller detta höjden av underramens kant.
För 1. Öppen takfot och 3. Förhöjd takfot gäller detta höjden över stommen till överramen.

Ritning på fackverk
Övrig information som behövs

Förutom mått behövs även information om:

 • Antalet takstolar, alternativt längden på byggnaden.
 • Typ av byggnad (t.ex. stall, garage, förråd osv).
 • Typ av tak på byggnaden (Lätt - Plåt, eller Tungt - Tegelpannor).
 • Byggort - för att få rätt snözon.
 • Eventuella snöfickor (om byggnaden ligger i anslutning till en annan byggnad).
 • Om leverans och kranmontering önskas.
 • Önskad leveransvecka.
 • Kontaktuppgifter till beställare, samt leveransadress.
 • Ritning om det finns. Dock ett krav vid mer avancerade beställningar.
Kontakt
Information
Hitta Hit
© 2022 Fröderyds Bygg & Entreprenad Logo