Logotyp Logotyp
Takstol tillsammans med företagets ägare Takstol tillsammans med företagets ägare

Ramverk

Ritning på ramverk

Denna modell passar bäst dig som har planer på en övervåning, eller ett vindsförråd.

Mått som krävs

Måttritning på spännvidd
Spännvidd

Spännvidden mäts mellan de två yttre bärande stommarna av väggen. Se till att måttet är på utsidan av stommen.

Måttritning på spännvidd till center
Spännvidd till bärande vägg vänster

Spännvidden mäts mellan vänster bärande vägg till bärande vägg i center. Måttet ska inkludera hela stommens bredd på yttre bärande vägg, och till C/C av bärande stommen i mitten.

Måttritning på bredd bärande stomme
Bredd bärande stomme

Det är viktigt att även inkludera bredden på den bärande stommen.
OBS: Har du olika bredd på dina tre bärande stommar är det viktigt att ange alla bredderna.

Måttritning på yttre takvinkel/nockhöjd
Yttre takvinkel/nockhöjd

För att få rätt storlek behövs vinkeln på lutningen, alternativt vilken nockhöjd takstolen ska ha.

Måttritning på invändig bredd
Invändig bredd

Bredden på det invändiga utrymmet som kan användas som till exempel förråd, eller extra rum.

Måttritning på invändig höjd
Invändig höjd

Höjden på det invändiga utrymmet som kan användas som till exempel förråd, eller extra rum.

Tre bilder på olika takfotsmodeller
Val av takfot
 1. Öppen takfot är den mest klassiska modellen, och används ofta vid synlig takfot.
 2. Inbyggd takfot används främst om takstolen ej ska vara synlig.
 3. Förhöjd takfot brukar användas om man vill ha extra utrymme för t.ex. förråd eller extra isolering.
Måttritning på takfotens längd
Takfotens längd

Efter valet av takfot, behöver vi veta vilken längd på denna du önskar. Måttet är från utsidan av stommen.

Måttritning på takfotens höjd
Takfotens höjd/Utvändig stomme

Efter valet av takfot, behöver vi veta vilken höjd på denna du önskar.
För 2. Inbyggd takfot gäller detta höjden av underramens kant.
För 1. Öppen takfot och 3. Förhöjd takfot gäller detta höjden över stommen till överramen.

Ritning på ramverk
Övrig information som behövs

Förutom mått behövs även information om:

 • Antalet takstolar, alternativt längden på byggnaden.
 • Typ av byggnad (t.ex. stall, garage, förråd osv).
 • Typ av tak på byggnaden (Lätt - Plåt, eller Tungt - Tegelpannor).
 • Byggort - för att få rätt snözon.
 • Eventuella snöfickor (om byggnaden ligger i anslutning till en annan byggnad).
 • Om leverans och kranmontering önskas.
 • Önskad leveransvecka.
 • Kontaktuppgifter till beställare, samt leveransadress.
 • Ritning om det finns. Dock ett krav vid mer avancerade beställningar.
Kontakt
Information
Hitta Hit
© 2022 Fröderyds Bygg & Entreprenad Logo